החזון

בחזון "יד לאישה" החברה הישראלית ומוסדותיה לא יתנו מקום לסחטנות גט ונשים יוכלו לקבל את הגט ולצאת לדרך חדשה בכבוד.

לצורך הגשמת החזון פועל הארגון בכמה מישורים.

פעילות בתוך בתי הדין הרבניים

אומרים לא לגט על תנאי!

במציאות הנוכחית, גבר יכול להתנות את מתן הגט לאישה בקיום תנאים שונים לפי רצונו. הצבת תנאים למתן גט עודנה מקובלת בבתי דין רבים, במקרים כאלו על האישה להיענות לתנאים שהציב הבעל כדי לזכות בגט.

הצבת תנאי לגט מהוה סחיטה ואין לתת לה מקום.

"יד לאישה" הציבה לעצמה מטרה לעקור משורש את פסקי הדין המאפשרים לבעלים להתנות תנאים למתן הגט.

הרחבת השימוש בעילות הלכתיות לחיוב גט

יעשה שימוש רחב בעילות גירושין לחיוב וכפיית גט, המתאימים למציאות ימינו.
כאשר ברור לכל שאין סיכוי לשלום בית, קיים צורך בפיתוח עמדה שוויונית במסגרת הגירושין על פי ההלכה. לשם כך יש להרחיב שימוש בעלות הלכתיות קיימות לחיוב הבעל בגט ואפשר לאישה לצאת ממסגרת הנישואין.

הסכם קדם נישואין המעוגן בכתובה

יד לאישה פיתחה הסכם קדם נישואים המוכר כ"נספח הישראלי לכתובה", שמטרתו מניעת סרבנות גט. יד לאישה פועלת לקידום החתימה על הסכם קדם נישואים עד שיהפוך לנורמה בכל חתונה יהודית. יש לראות בהסכם קדם נישואים כנספח לכתובה שמטרתה להגן על זכויות האישה והאיש ולהבטיח כי במקרה של גירושין, יכבדו זה את זו ויפרדו מבלי לעשות שימוש כוחני ופסול בגט.

מודעות ציבורית לבעיית סרבנות הגט

יד לאישה פועלת ליצירת אקלים שלילי לסרבנות גט. החברה הישראלית אומרת לא לסרבנות גט ומפנימה כי סרבנות גט היא אלימות.

עמדה חברתית בלתי מתפשרת כנגד סרבני גט, תשפיע על המוטיבציה של סרבני גט לסיים את הסכסוך בכבוד.

לחץ ציבורי ישפיע גם על המערכות המשפטיות להתייחס בחומרה לסרבני גט ולהזדרז לפסוק בעניינם בחומרה ובאופן שייתן קדימות לתיקים של סרבנות גט ועגינות.

יד לאישה פועלת להפקת אירוע תוכן עיוניים ויחצניים לצורך הגברת המודעות וההיכרות עם סוגיית הסרבנות והעגינות.