לאחר שנים של מחלוקת בנושאים ממוניים, הוחלט להגיע להסכמים בתיווכו של הרב כרמלי.
להלן עיקרי ההסכם:

1. אורלי תמחק ותסגור את תיק המזונות בהוצל"פ.
2. אורלי תמחק ותסגור את החוב בהוצל"פ בגין פס"ד לסרבנות גט.
3. רונן יקבל סך 100000 ש"ח, אשר יועברו לנאמן עם חתימת הסכם זה, ויועברו על ידי הנאמן לידי רונן מיד לאחר סידור הגט.

 

דף חשבון תיק מזונות
דף חשבון תיק נזיקין
מכתב מיגאל
מכתב משלמה כרמלי
סגירת תיק מזונות
סגירת תיק נזיקין
סטטוס תיק מזונות סגור
סטטוס תיק נזיקין סגור