שניים אוחזין – בגט

שניים אוחזין – בגט

תגובה לעו"ד דרשוביץ

בטור שפרסם עו"ד אלן דרשוביץ מארה"ב הוא מוחה על החזקת אזרח אמריקאי בישראל, אזרח שכל חטאו על-פי דרשוביץ, הוא בכך שהוא "אביו של בעל מעגן". עיקר טענתו היא כי האב מוחזק כבן ערובה וכקלף מיקוח במו"מ עם בנו, ועוד הרחיק לכת וכתב כי "אסור להעניש אבות על חטאי בניהם".

דרשוביץ טועה. בפסק דין תקדימי קיבל בית הדין הרבני את ההוכחות והעדויות הרבות שהבאנו בפניו, מהן עלה כי אבי הבעל הסרבן הוא, הוא הגורם לעיגון האישה. האב אינו מוחזק בארץ כעונש על מעשיו של בנו, אלא כיוון שהוכח בבית הדין שהוא עצמו עומד מאחורי העיגון הנורא.

האזרח האמריקאי מחזיק בכלתו עגונה מזה 13 שנים, מעת שננטשה על ידי בעלה כאשר לקתה באירוע מוחי קשה, ובעודה מטפלת בילדה ובתינוק בן כמה שבועות. לאור ערעורים חוזרים ונשנים של אותו 'אב מעגן', התיק נידון גם בבית הדין הגדול לערעורים ואפילו לבית המשפט העליון הוא הגיע. הקביעה כי הוא עומד מאחורי העיגון, בעינה עומדת.

דרשוביץ פותח את הטור בהתייחס לגילו המבוגר ולבריאותו הרופפת של אותו אזרח אמריקני, אך בעניין זה כבר פרסם בית הדין החלטה לשחררו לכל טיפול בארה"ב ובכל עת, זאת בתמורה לערבות כספית שתבטיח את חזרתו ארצה, כשישוב לאיתנו. גובה הערבות נקבע לפי מה שהציע בזמנו האב עצמו, כדי להשתחרר.

באופן מפתיע, האב שמכונה בתקשורת "הגביר המעגן" על שום היותו אדון נכבד, עשיר ובעל קשרים והשפעה, החליט שלא לצאת מן הארץ לצורך טיפול בבריאותו הרופפת והעדיף להישאר בארץ.

אעשה את הסיפור הארוך קצר. נמצא אדם מאן דהו, רשע מרושע, שגורם להחזקתה בשבי העגינות של אישה יותר מעשור, והוא הוא המחזיק את המפתח שלה אל החופש. היעלה על הדעת לשחררו מפאת גילו או חוליו או אזרחותו, כאשר המפתח לחופש שלה נתון בכיסו והוא משים פניו כצדיק תמים?

13 שנים נאלצה האישה לחיות תחת כבלי נישואין מהם היא מבקשת להשתחרר, כאשר במפתח שלה אוחזים שניים – הבעל ואביו אשר עומד מאחורי סרבנותו של בנו. הגביר המעגן אחראי לעיגון, אלא אם יוכח אחרת.

במסגרת עבודתנו רבת השנים עם נשים עגונות ומסורבות גט, אנחנו נתקלות לא אחת בסייענים מסייענים שונים, אשר נותנים יד לעגינות האישה ומהווים משענת נוחה לבעל הסרבן. סרבני הגט הקשים בדרך כלל אינם פועלים בחלל ריק, אלא זוכים לתמיכה של סביבתם הקרובה אשר מעודדת, מסייעת ואף תומכת בעיגון האישה. סביבה תומכת ומאפשרת, יכולה להעניק לסרבן הגט העיקש את הדלק הנדרש לעמוד בעוולה שכזו במשך שנים כה ממושכות. ומי שמרחם על האכזרים סופו שיתאכזר אל הרחמנים.

פנינה עומר, מנכ"לית ארגון 'יד לאישה' מבית רשת אור תורה סטון, המייצג את העגונה