אור תורה סטון - Ohr Torah Stone
contribute english
יד לאישה - סיוע לנשים עגונות ומסורבות גט - Yad L'isha
   
 
 
 

בתי הדין הרבניים

 

במדינת ישראל קיימים שני גופים משפטיים מקבילים המטפלים בכל הכרוך למציאת פתרונות משפטיים לזוגות הנמצאים בהליכי גירושין בתי הדין הרבניים (ביד"ר)  ובתי משפט לענייני משפחה

 הליך הגירושין ניתן לחלק לשניים, הפן ההלכתי, דהיינו הליך קבלת הגט והפן הפרקטי הכולל משמורת ילדים, הסדרי ראיה, מזונות ומדור הילדים (והאישה עד לגירושין) חלוקת רכוש ועוד.

 

הפן ההלכתי של הליך הגירושין

הליך התרת הנישואין נמצא בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני. רק בית הדין הרבני יכול לקיים את הליך קבלת הגט. סמכות זו אינה מוגבלת רק לזוגות שנישאו כדת משה וישראל, אלא כל בני זוג יהודים גם אם נישאו בנישואין אזרחיים - רק בית דין רבני יכול להתיר את נישואיהם.

הפן הפרקטי של הליך הגירושין

מלבד התרת הנישואין על בני הזוג גם לפתור את כל שאר הנושאים השנויים במחלוקת. לשם כך קיימת סמכות מקבילה לבית הדין הרבני ולבית המשפט לענייני משפחה, כלומר תביעות אלו יכולות לבוא לפתחן של שתי הערכאות כאשר הכלל הקובע הוא כי הערכאה הראשונה אליה פונה אחד מבני הזוג בתביעה קונה סמכות לדון באותו נושא (מרוץ הסמכויות). מכאן שיש אפשרות כי חלק מהנושאים יידונו בפני בית הדין הרבני וחלקם בפני בית המשפט.

הגוף האחראי על בתי הדין הרבניים הוא הנהלת בתי הדין הרבניים. 


מבנה בתי הדין הרבניים

בית הדין הרבני בנוי משני רבדים – בתי הדין האזוריים ובית הדין הרבני הגדול לערעורים - בדומה למבנה מערכת בתי המשפט.

 

בתי הדין האזוריים

הפניה לבית הדין:

תריסר בתי דין רבניים אזוריים עומדים לרשות הפונים ומשמשים כערכאה הראשונה אליה יש לפנות בהליך הגירושין.

ניתן לפנות בשני מסלולים:

  1. בקשה משותפת לגירושין. כאשר יש הסכמה בין הצדדים כי פניהם לגירושין, יכולים בני הזוג לפנות בבקשה משותפת לבית הדין ולבקש כי בית הדין יסדר את הגט ביניהם. במידה  ויש לצדדים הסכם גירושין, אפשר גם לבקש כי בית הדין יאשר את ההסכם ויעניק לו תוקף משפטי.
  2. תביעת גירושין. כאשר אין הסכמה בין הצדדים יכול הצד המבקש להתגרש לפנות לבית הדין ולהגיש תביעת גירושין נגד בן / בת זוגו. בתביעת הגירושין ניתן לכרוך את כל שאר הנושאים השנויים במחלוקת. חשוב לדעת כי בהגשת תביעת גירושין נכרך אוטומטית נושא משמורת הילדים אלא אם כן הוגשה תחילה תביעת משמורת לבית המשפט.

פריסת בתי הדין:

בתי הדין העומדים לרשות הפונים הינם: בית הדין הרבני בירושלים, בית הדין  הרבני בתל אביב, בית הדין הרבני בחיפה, בית הדין הרבני בצפת, בית הדין הרבני בטבריה, בית הדין הרבני בנתניה, בית הדין הרבני בפתח תקווה, בית הדין הרבני הרחובות, בית הדין הרבני באשדוד, בית הדין הרבני באשקלון, בית הדין הרבני בבאר שבע ובית הדין הרבני באריאל.

 

הרכב בית הדין:

השופטים המשמשים בבית הדין נקראים דיינים שהוסמכו לרבנות ע"י רב מומחה או מוסד תורני שמועצת הרבנות הראשית מכירה בו ומונו ע"י הועדה למינוי דיינים. בכל אחד מבתי הדין יושבים מספר הרכבים כשבראש ההרכב יושב האב"ד (אב בית הדין) ולצידו משמשים שני דיינים נוספים. ההרכב אליו יופנה התיק, יטפל בו עד לסיום ההליכים.

בראש כל בית דין עומד הראב"ד – ראש אבות בתי הדין.

 

ייצוג בבתי הדין הרבניים

לשם ניהול התביעות בבית הדין יש צורך בידע תורני – הלכתי רחב בכל הנוגע לעילות גירושין  ובנוסף בידע משפטי בתחום הזכויות והחובות של כל אחד מבני הזוג. לשם כך ניתן להיעזר בייצוג של טוען רבני או טוענת רבנית או בעו"ד המומחה לדיני משפחה. אין חובה להיעזר בייצוג חיצוני אך מומלץ מאד לעשות כן.

 

בית הדין הרבני הגדול

תפקיד בית הדין הרבני הגדול

בית הדין הרבני הגדול היושב בירושלים משמש כערכאת ערעור על החלטות בית הדין הרבני האזורי. פסיקה של בית הדין הרבני הגדול לא ניתנת לערעור. עם זאת, ניתן להגיש עתירה נגד בית הדין הרבני הגדול לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, במקרים של החלטות הניתנות בחוסר סמכות.

בניגוד לבתי המשפט, שם ההחלטות של בית המשפט העליון מחייבות את הערכאות הנמוכות יותר, המושג "התקדים המחייב" אינו קיים בערכאות בית הדין הרבני, ועל כן החלטת בית הדין הרבני הגדול אינה מחייבת את בתי הדין האזוריים בבואם לדון בנושאים דומים.

 

הרכב בית הדין הרבני הגדול

בדומה לבית הדין הרבני האזורי, גם בבית דין הרבני הגדול יושבים בדין מס' הרכבים בני שלושה דיינים כל אחד: האב"ד ועוד שני דיינים.

נשיא בית הרבני הגדול הוא אחד משני הרבנים הראשיים לישראל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             בניית אתרים דיגידם בניית אתרים

  קו ארצי יד לאשה למסורבות גט ועגונות1800-200-380  |   yadlaisha@yadlaisha.org.il  |   facebook