אור תורה סטון - Ohr Torah Stone
contribute english
יד לאישה - סיוע לנשים עגונות ומסורבות גט - Yad L'isha
   
 
 
 
 הדין והדיין

הדין והדיין הינו עלון שיד לאשה מוציאה מידי ארבעה חודשים בשיתוף עם המרכז לקידום מעמד האשה ע''ש משפחת רקמן באוניברסיטת בר אילן. ב"דין והדיין" אנו מפרסמים פסקי דין רבניים בנושאי משפחה.

פסקי הדין מובאים במלואם או בתקציר, והם מתמקדים בעיקר בנושא הגירושין, ובכלל - כל מה שקשור לנושא הגט.
פעילותם השיפוטית של בתי הדין הרבניים נוגעת באחד מתחומי החיים המשמעותיים ביותר לפרט: יחסי הזוגיות והמשפחה. היכולת להכיר וללמוד את החלטות בתי הדין הרבניים בנושאים אלו מאפשרת לציבור המתדיינים/ות, ולכל העוסקים/ות בתחום, ללמוד לעומק את המצבים המשפטיים ולנתחם, ואף להבין את זכויותיהם המשפטיות ולהגן עליהן.
הפרסום יוצא לאור אחת לארבעה חודשים, החל מאדר תשס"ג - מפברואר 2003, ומופץ ללא תשלום.
 

  
גליון 1                                                                          גליון 11                                           גליון 21                                         גליון 31
 
גליון 2                                                                          גליון 12                                            גליון 22                                        גליון 32
 
גליון 3                                                                          גליון 13                                            גליון 23
 
גליון 4                                                                          גליון 14                                            גליון 24
                                                                                                                                     
גליון 5                                                                          גליון 15                                            גליון 25
גליון 6                                                                          גליון 16                                            גליון 26
 
גליון 7                                                                          גליון 17                                            גליון 27
 
גליון 8                                                                          גליון 18                                            גליון 28
 
גליון 9                                                                          גליון 19                                            גליון 29
 
גליון 10                                                                        גליון 20                                            גליון 30 
 
 
 
 

             בניית אתרים דיגידם בניית אתרים

  קו ארצי יד לאשה למסורבות גט ועגונות1800-200-380  |   yadlaisha@yadlaisha.org.il  |   facebook