אור תורה סטון - Ohr Torah Stone
contribute english
יד לאישה - סיוע לנשים עגונות ומסורבות גט - Yad L'isha
   
 
 
 

סיפורה של ר'

ר' מספרת על הסיוע שקיבלה מארגון יד לאישה וליווי של טוענת רבנית בתהליך בקשת גט.

 
 

             בניית אתרים דיגידם בניית אתרים

  קו ארצי יד לאשה למסורבות גט ועגונות1800-200-380  |   yadlaisha@yadlaisha.org.il  |   facebook