אור תורה סטון - Ohr Torah Stone
contribute english
יד לאישה - סיוע לנשים עגונות ומסורבות גט - Yad L'isha
   
 
 
 

בכנסת

בישראל, ענייני הנישואין כמו גם הגירושין של יהודים אזרחי ישראל נתונים על פי חוק לסמכותם הבלעדית של בתי הדין הרבניים. בתי דין אלה מחויבים לפעול על פי חוקי ההלכה. מאחר ובנושא הגירושין ישנו קושי לכפות על הבעל לתת גט ואי אפשר לכפות על האישה לחזור אליו, מרבית ההרכבים בבתי הדין מבקשים מבני הזוג להגיע להסדר ביניהם.

בנוסף לייצוג נשים בתוך בית הדין ארגון יד לאשה פועל גם במישורים נוספים:
יפותחו פתרונות הלכתיים מניעתיים לבעיית מסורבות הגט והעגונות - כדוגמת הסכם קדם הנישואין שמטרתו מניעת עיגון יהפך לחלק אינטגרלי מהכתובה. הכתובה שמטרתה להגן על זכויות האשה במהלך הנישואין ולאחריהן במקרה של גירושין ואלמנות, תורחב ותכלול בתוכה התחייבות של בני הזוג לגירושין בכבוד וללא סחטנות.

 

 

 
 

הכנסת

 

 

 

 

 
 

             בניית אתרים דיגידם בניית אתרים

  קו ארצי יד לאשה למסורבות גט ועגונות1800-200-380  |   yadlaisha@yadlaisha.org.il  |   facebook