אור תורה סטון - Ohr Torah Stone
contribute english
יד לאישה - סיוע לנשים עגונות ומסורבות גט - Yad L'isha
   
 
 
 

הסכם קדם נישואין 

יד לאשה - כתובהע"פ ההלכה, הכח לנתק את קשר הנישואין נמצא בידי הבעל, והאישה חופשיה להינשא רק לאחר שבעלה נתן לה גט מרצונו. לפי דין תורה האיש יכול לגרש את אשתו בעל כורחה: "כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעניו כי מצא בה ערוות דבר וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו". וכך שנינו גם במשנה: "האישה יוצאת לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו".
אמנם היום לאחר תקנת חדר"ג אין האיש מוציא את האישה בעל כורחה, אך עדיין אישה הרוצה להשתחרר מבעלה זקוקה לרצונו הטוב וללא עילה "מוצדקת" מרשימת העילות המצומצמת הנזכרת בגמרא לא תוכל האישה לקבל את הגט בעל כורחו של האיש.

תופעה זו יצרה כר נוח לסחטנות כלכלית, ובמקרים רבים גם כאשר ברור לחלוטין כי על בני הזוג להתגרש, ממשיך הבעל להחזיק בנישואין ומסרב להתגרש עד אשר ימולאו תנאיו. במצב זה נשים רבות נאלצות לוותר על ממון רב המגיע להם על פי דין (לפחות ע"פ הדין האזרחי) בבחינת "תן לי את הנפש והרכוש קח לך" או לחלופין נאלצות להישאר בעל כורחן קשורות בכבלי נישואיהן במשך שנים רבות 
בניגוד לרצונן מבלי יכולת להנשא לאחר וללדת ילדים עד אשר יואיל הבעל לגרשן מרצונו הטוב.

מהו הסכם קדם נישואין?
הסכם קדם נישואין הינו חוזה הנחתם בסמוך לנישואים ומאושר בדומה להסכמי ממון ע"י רשם הנישואין (או לאחר הנישואין בפני ביה"ד או בימ"ש לענייני משפחה). הסכם זה בא לפתור את בעיית סרבנות הגט בדרך של מניעה, דהיינו ליצור מצב בו לא יהיה כדאי לבעל להיות סרבן גט מפאת המחיר הכלכלי אותו יהיה עליו לשאת.

להסבר נרחב על הסכם קדם נישואין
 

 

הסכם קדם נישואין - העתק הסכם קדם נישואין אשר ערך ארגון יד לאישה

 

 
 

             בניית אתרים דיגידם בניית אתרים

  קו חם יד לאשה למסורבות גט ועגונות1800-200-380  |   yadlaisha@yadlaisha.org.il  |   facebook