צוות

פנינה עומר | מנכ"ל יד לאישה
חזון: יד לאישה מהווה חוד החנית במאבק לשחרור נשים מכבלי עגינותן, זהו מאבק מוסרי על זכותן של נשים לחרות.יד לאישה תפעל להרחבת השיח הציבורי, לשינוי מדיניות ולהגברת המודעות הציבורית, להבטיח את התרת קשר הנישואין בכבוד.

אסנת שרון | טו"ר ועו"ד
החזון: במישור של בתי הדין "כשאני מתפללת 'השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה' אני מתפללת שישוב דין תורה לבתי הדין. שפסקי הדין יוכרעו מתוך אהבת האדם ולא מתוך כבוד ומעמד".
החזון במישור מסורבות הגט והעגונות: "לעשות הישר והטוב" אני מתפללת שהיחס של כולנו אל מסורבות הגט יהיה כאל בנותינו.

דבורה בריסק | טו"ר

החזון: "אני מאמינה שניתן להקל ולהפחית את סבלן של הנשים מסורבות הגט והעגונות".

תקוותי הגדולה, שהודות לחינוך לפתירת חיכוכים בדרכי נועם, והרחבת המודעות בקרב האוכלוסייה הצעירה לחתימה על הסכם קדם נישואין בעיית העגינות ומסורבות הגט תיפתר.
אני מעוניינת לתכנן הסכם קדם נישואין מותאם למגזר החרדי, שיקבל את ברכתם של הרבנים החרדיים אשר ימליצו לכל זוג טרם הנישואין לחתום על הסכם זה.

דינה רייטשיק | טו"ר ועו"ד
החזון: "להיות שותפה לתהליך להגברת המודעות והרגישות של מערכת בתי הדין למצוקת הנשים מסורבות הגט והעגונות, וניעור של המערכת הרבנית על מנת למצוא פתרון הלכתי לבעיה זו".

תהילה כהן | טו"ר ועו"ד
החזון: "שיד לאישה תהווה עמוד ענן לנשים בהליכי גירושין, שנמשיך להיות מרבד קסמים שמוציא את הנשים ממצב של יגון וכאב למצב של עצמאות ופריחה, שנמשיך לפעול בכיוון של ארגון ארצי ובינלאומי"

תמר אודרברג | עו"ד
החזון: "הכל מתחיל בחינוך. בחזון שלי נפעל בשיתוף פעולה עם כך מוסדות החינוך על כל גווניו. על מנת להגדיל את המודעות ולנסות למנוע מצבים של סרבנות וסחטנות גט"

מוריה דיין | טו"ר ועו"ד
החזון: "שבתי הדין יפסקו במסגרת ההלכה, עם ראיית עולם רחבה, בהתאם למצב החברתי בו אנו חיים"

לימור חג'ג' | טו"ר

יפעה בלונדר | עו"ד

תרצה קרניאל | עובדת סוציאלית
החזון:"שנשים שחוו נישואין כושלים, מזיקים ואלימים יצליחו להתמודד בצורה הטובה ביותר עם החוויה הקשה הזו ואף לצאת ממנה באופן מעצים ומחוזק"

הדר מאלי | עובדת סוציאלית

מיכל אור | עובדת סוציאלית

עידית פייל | מנהלת פרוייקטים ביד לאישה

שרי עובד | מנהלת משרד