מתחתנים? מזל טוב!

זה הזמן לתת ביטוי נוסף לאהבה שלכם ולהניח יסודות שיבטיחו יחסי הוגנות וכבוד הדדיים גם בעתות משבר.

לאור התגברותה של תופעת סרבנות הגט והשימוש בגט לצורך סחיטה של בן/בת הזוג, אנחנו ממליצות שלא להתחתן מבלי לחתום על הסכם קדם נישואים.

הסכם כזה עשוי להציל אותך מהיות אישה/גבר מסורב/ת גט או מהיותך אישה עגונה.

מה בין סרבנות גט לעגינות?

אישה עגונה– היא אישה שבעלה ברח או נעלם ואין ידוע מה עלה בגורלו או שנבצר ממנו לתת גט עקב חולי נפשי או גופני.

כל יחסים שיהיו לה עם גברים אחרים יחשבו כניאוף ואם ייוולדו לה ילדים מיחסים אלה, הם יחשבו בעיני ההלכה כממזרים, הפסולים לחיתון.

גבר במצב דומה יוכל לקבל היתר לשאת אישה שנייה ולהמשיך בחייו. עבור אישה זהו מאסר עולם.

סרבנות גט– מתייחסת לכל אדם  שנתקל בסירוב מתמשך של בן זוגה/ בת זוגתו לגט, או בניסיון לסחוט ויתורים שונים בנוגע להחזקת ילדים, מזונות ילדים או חלוקת רכוש.

ההיקפים המספריים של סרבנות גט הינם גבוהים מאוד ואינם מבחינים בין גבר לאישה.

סרבנות גט מציבה את האישה במצב של עגינות.

 

מהו הסכם קדם נישואים?

הסכם קדם נישואים נועד למניעת סרבנות וסחטנות גט והוא מבוסס על עקרון הדדיות הקובע כי בחלוף פרק זמן מסוים אשר נקבע מראש ותכליתו לנסות לשמר את הנישואים, אם בכל זאת עומד צד אחד על דעתו להתגרש, והצד השני מסרב לתת/לקבל את הגט, מופעל מנגנון המחייב את הצד הסרבן לשלם מדי חודש סכום כסף ידוע מראש, עד אשר יתרצה לשחרר את בן זוגו.

המנגנון האמור הופך את הסרבנות ליקרה ולא משתלמת והניסיון מלמד כי יעילותו גבוה מאוד.

ניתן לחתום על הנספח הישראלי לכתובה גם לאחר הנישואים.

ההסכם מבוסס על מנגנון הלכתי מגובש ומקובל בקרב קשת רחבה של רבנים אורתודוכסיים.

 

שטר ביטחון- הרשאה לגט – האיש ממנה "שליח לגט" שיוכל לכתוב ולתת לאישה את הגט בשמו.

השליח יעשה שימוש בשטר הביטחון, רק במצב שהאיש עצמו, מחמת מצב רפואי או מחמת מצב נפשי , לא יכול לתת לאישה את הגט.

ניתן לחתום על שטר בטחון רק לאחר הנישואים בנוסף להסכם עליו חתמתם.

 

להורדת ההסכם לחצו כאן

להורדת שטר ביטחון לחצו כאן

למידע נוסף לחצו כאן